Våra byggställningar är certifierade enligt NEN-EN 1004:2020